Som Edicions La Campana SL, amb CIF B-58567785, empresa inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 9922. Llibre 442, Secció 3. Foli 162. Full 8043. Inscripció 1a. Estem situats al c/ Avenir, 49, Baixos, 08021 Barcelona i, si ho desitges, pots contactar amb nosaltres a través del nostre email info@lacampanaeditorial.com, el nostre telèfon (+34) 934 531 665 o el nostre fax (+34) 934 518 918. També pots fer-ho a través del formulari de registre de la pàgina de Contacte d’aquesta web.