Els homes

«M’enamorava i em desenamorava molt ràpid. Potser buscava…