Aquest Butlletí té caràcter exclusivament informatiu. Queda expressament prohibida la seva reproducció, total o parcial, per qualsevol mitjà, així com la seva distribució a receptors no autoritzats per LA CAMPANA LLIBRES  SL.

En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de juliol (LSSICE) en relació amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) 15/1999, de 13 de Desembre i la Constitució Espanyola, l’informem que les seves dades personals, que puguin constar en aquesta comunicació, han sigut incorporades a un fitxer automatitzat, inscrit en l’Agència de Protecció de dades, propietat de LA CAMPANA LLIBRES  SL del què en som responsables i que té la finalitat de gestionar les relacions de negoci, publicitat i informació i qualsevol de les activitats pròpies de l’Editorial. Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a la següent adreça LA CAMPANA LLIBRES  SL, Carrer Avenir, 49 baix de Barcelona 0802. En el cas que no desitgi rebre més informació li preguem que en el termini de 30 dies ens ho comuniqui enviant un e-mail a la següent adreça de correu electrònic info@lacampanaeditorial.com; si no, entendrem la seva autorització al tractament de les seves dades, podent revocar aquest consentiment en qualsevol moment sense efecte retroactiu.

Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no és vosté el destinatari indicat, queda notificat que la lectura, utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut este missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva destrucció.
El correu electrònic via Internet no permet assegurar la confidencialitat dels missatges que es transmeten ni la seva integritat o correcta recepció. LA CAMPANA LLIBRES  SL no assumeix cap responsabilitat per tals circumstàncies.