Aviso legal

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web (a partir d’ara lloc web)

PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U.
Travessera de Gràcia, 47-49
08021 Barcelona
ESPANYA
Tel.: +34 93 366 03 00
Correu electrónic: lopd@penguinrandomhouse.com

PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U.
NIF: A08116147.

OBJECTE

El present Avís Legal recull les condicions generals que regulen l’accés, navegació i ús del Lloc Web, així com dels continguts i serveis que l’integren, d’ara endavant Continguts i / o Serveis.

El lloc web està dirigit a usuaris majors d’edat.

Es prega a tots els Usuaris l’atenta lectura de el present Avís Legal doncs en ells s’inclouen les condicions d’ús del Lloc Web.

És important que l’usuari conegui aquests termes i condicions ja que és aquí on es regulen les normes d’ús de aquest Lloc Web.

Ha de tenir en compte que amb el mer accés a la Web vostè adquirirà la condició d’Usuari i amb això entenem que accepta com a tal la totalitat de el present Avís Legal.

 

Llevat que s’estableixi expressament el contrari, l’accés i ús del Lloc Web, per part dels usuaris, té caràcter lliure i gratuït.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts del lloc web (URL), tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat exclusiva de PENGUIN RANDOM HOUSE S.A.U.
i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

PENGUIN RANDOM HOUSE S.A.U. és la titular en exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre el Lloc Web, o gaudeix sobre els mateixos d’una llicència d’ús i explotació. Així mateix, queden reservats en favor de PENGUIN RANDOM HOUSE S.A.U. tots els drets sobre qualsevol Continguts, Serveis o elements de la seva propietat que s’incorporessin en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

 • Aquellos elementos que conforman la apariencia visual, imagen gráfica y otros estímulos sensoriales de las páginas web que conforman el Sitio Web;
 • la arquitectura de navegación;
 • los códigos fuente de las páginas web;
 • imágenes,
 • grabaciones,
 • programas de ordenador,
 • base de datos,
 • tecnología,
 • logotipos y
 • signos distintivos.

RESERVA DE DRETS

PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració i prestacions, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U. reserva alguns dels serveis oferts a través del Lloc Web als usuaris registrats de PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U. mitjançant l’emplenament el registre d’usuaris de PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U a disposició dels usuaris que vulguin registrar-se a PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

 • Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc..).
 • Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.). PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U autoritza els usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els Serveis i visualitzant els Continguts que allí s’incorporin.

L’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels Continguts i / o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U. es reserva tots els drets sobre la Propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre els mateixos. PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U. no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva Propietat distinta de la que expressament es detalla en la present clàusula.

LLICÈNCIA D’ENLLAÇOS
Tot enllaç de tercers a aquest lloc web haurà de ser a la seva pàgina principal o d’entrada. Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el lloc web hauran de complir les condicions següents que a continuació es detallen:

 • Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U.
 • L’usuari no podrà reproduir, ni imitar, totalment o parcialment, el contingut del Lloc Web, ni l’aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), no realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços ensamblats (“link inline”) de les pàgines de PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U.
 • No es crearà cap explorador, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del Lloc Web.
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el lloc web, PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U. o qualsevol de les Propietats de Random House S.A.U. i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U. col·labora o és un soci col·laborador i / o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U., excepció feta d’aquells signes que formin part de la mateixa enllaç o aquelles altres Propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts o serveis de PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U.

PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U. es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:

Queda expressament prohibit:

 1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis , els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de Continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U.
 2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U.
 3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, de sistema o d’equips informàtics (hardware i software)de PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.U. o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
 5. L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i / o dels Continguts.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COOKIES

Les polítiques de protecció de dades i de galetes d’aquest lloc web les pot consultar en els seus respectius apartats fent clic als enllaços que apareixen a peu de pàgina o a continuació:

 

LEGISLACIÓ I JUSRIDICCIÓ

Aquest lloc web es regeix per la legislació espanyola i europea vigent. Per a qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se en relació amb a l’ús de la pàgina web o els serveis prestats a través d’aquesta web i no estigui establerta per llei la jurisdicció competent, seran competents els tribunals de Barcelona (Espanya)