Esquizo

En aquest llibre podem sentir les veus d'aquells que habitualment…