La pell freda

Mai no som infinitament lluny d'aquells qui odiem. Per la mateixa…